No. Keterangan File
JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL GENAP TA 2023/2024
1  Jadwal Kuliah Semester 1 Reguler TA 2023/2024
2  Jadwal Kuliah Semester 2 Reguler TA 2023/2024
3  Jadwal Kuliah Semester 3 Reguler TA 2023/2024
4  Jadwal Kuliah Semester 4 Reguler TA 2023/2024
5  Jadwal Kuliah Semester 5 Reguler TA 2023/2024
6  Jadwal Kuliah Semester 6 Reguler TA 2023/2024
7  Jadwal Kuliah Semester 7 Reguler TA 2023/2024